Partnerji projekta RESONANCE (ki vključuje pilotne partnerje) ravnajo v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki določa način, kako organizacije uporabljajo osebne podatke. Osebni podatki so podatki, ki se nanašajo na določljivega živega posameznika.

To Obvestilo o zasebnosti je namenjeno temu, da vas na splošni ravni obvesti o tem:

 • kako in zakaj projektni partnerji RESONANCE uporabljajo vaše osebne podatke za raziskave,
 • kakšne so vaše pravice v skladu z GDPR, in,
 • kako stopiti v stik z nami, če imate vprašanja ali pomisleke glede uporabe vaših osebnih podatkov.

Za vas je pomembno, če sodelujete ali preučujete možnost sodelovanja v eni od naših javnih raziskav, pri dejavnosti soustvarjanja ali pri drugi dejavnosti, povezani s projektom, pri katerem zbiramo vaše osebne podatke. Prosimo upoštevajte, da bodo javne raziskave, kadarkoli bo to mogoče, zbrane anonimno. V tem primeru to obvestilo o zasebnosti ne bo več veljalo; podrobnosti so na voljo v nadaljevanju.

V primeru, da sodelujete v pilotnem projektu RESONANCE, boste prejeli posebno obvestilo o zasebnosti za pilotni projekt, ki je sestavljeno iz informativnega lista za pilotni projekt in obrazca izjave o privolitvi po poučitvi, ki jo morate podpisati preden zberemo kakršnekoli osebne podatke.

Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke?

Projekt se ukvarja z raziskavami, ki vključujejo dejavnosti soustvarjanja in potrjevanja, kot je določeno v dokumentu Opis ukrepa in sporazum o donaciji z ES. Zakonodaja o varstvu osebnih podatkov nam omogoča uporabo osebnih podatkov za raziskave v okviru projekta z ustreznimi zaščitnimi ukrepi.

Vedno vam bomo povedali, katere podatke želimo zbrati od vas in kako jih bomo uporabili. Zaprosili vas bomo za soglasje za zbiranje in uporabo vaših podatkov v posebnem pilotnem projektu in za posebne projektne dejavnosti, kot so npr. raziskave in fokuse skupine v okviru naših dejavnosti soustvarjanja in potrjevanja. Projekt je opredelil postopek pridobitve soglasja, da bi s tem zagotovili zaščito pravic udeležencev. V okviru postopka pridobivanja informiranega soglasja bodo vsi udeleženci prejeli vse podrobnosti v informativnem listu.

Projekt ureja vključevanje človeških udeležencev v svoje pilotne projekte, soustvarjanje in dejavnost potrjevanja z Izjavo o etičnosti. Projekt bo pod stalnim nadzorom glede etičnosti, z namenom zagotavljanja visokih etičnih standardov in izvajanja na način, ki varuje vaše interese.

Javne Raziskave

Projekt RESONANCE bo izvedel več javnih raziskav z namenom zbiranja dragocenih informacij s strani državljanov in drugih interesnih skupin v zvezi z Upravljanjem elastičnosti povpraševanja na splošno ter še posebej v zvezi z uporabniškimi upravljavci energije. Kadarkoli bo to mogoče, bodo javne raziskave anonimne in kot takšne ne bodo predmet GDPR ali tega obvestila o zasebnosti. Kadar in če se v raziskavi zbirajo kakršnikoli osebni ali določljivi podatki, npr. vaš IP naslov, ime, naslov elektronske pošte, spol, starost, sestava gospodinjstva, tip prebivališča, itd., pa bo omenjeni raziskavi priložen podroben dokument o politiki zagotavljanja zasebnosti, v katerem bodo navedeni namen zbiranja takšnih podatkov, vaše pravice in način uveljavljanja teh pravic. Osebni podatki se bodo zbirali in obdelovali šele, ko boste v to privolili.

Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Projektni partnerji bodo zbirali samo podatke, ki so bistveni za namen ciljev projekta. Osebni podatki se običajno po zbiranju podatkov čim hitreje psevdonimizirajo, da se zmanjša tveganje za vašo identifikacijo. Psevdonimizacija je tehnika, ki nadomešča ali odstranjuje tiste podatke v nizu podatkov, s pomočjo katerih je možno identificirati posameznika. Psevdonimizacija lahko vključuje zamenjavo imen ali drugih identifikatorjev, ki se zlahka pripišejo posameznikom, z npr. referenčno številko. Posledično bi bili za vašo identifikacijo v takem primeru potrebni dodatni podatki.

Če je mogoče, bodo osebni podatki anonimizirani, tako da posameznikov ne bo mogoče prepoznati in bo vaša zasebnost zaščitena. Anonimni podatki se ne štejejo za osebne podatke in zato niso predmet te politike zasebnosti. Kadar vas bo v publikaciji mogoče identificirati (npr. citat, kjer ste navedeni kot avtor, ali fotografija, iz katere se vas da določiti), bomo zaprosili za vaše izrecno soglasje.

S kom delimo vaše podatke?

Da bi lahko o raziskavah in rezultatih projekta obvestili javnost, zainteresirane dele gospodarstva in akademsko skupnost, bodo anonimizirani podatki verjetno del raziskovalne publikacije ali predstavitve na konferenci ali javnega govora. Kadar bodo želeli raziskovalci uporabiti kakršne koli podatke, ki bi vas identificirali, vas bomo pred tem zaprosili za izrecno soglasje.

Vaša zasebnost je izredno pomembna in vaši osebni podatki ne bodo razkriti, razen če za to obstaja upravičen namen. Projekt NIKOLI ne bo prodal vaših osebnih podatkov tretjim osebam.

Vaši podatki se lahko izmenjajo med projektnimi partnerji

Projektni partnerji, ki sodelujejo pri zbiranju in/ali obdelavi vaših osebnih podatkov, bodo jasno navedeni v vašem informativnem listu, če se odločite sodelovati v kateri od dejavnosti projekta. Dostop do osebnih podatkov se lahko odobri le članom ekip projektnih partnerjev, ki so pooblaščeni za delo na projektu RESONANCE. V primeru pritožb v zvezi z varstvom podatkov in pravicami do zasebnosti ali kakršnimi koli vprašanji etičnosti lahko notranji in/ali nacionalni Odbori za etiko partnerjev v projektu zahtevajo dostop do podatkov. V takšnem primeru vas bomo o tem obvestili.

Partnerji v projektu RESONANCE skupno upravljajo s podatki (ang. Joint Data Controllers) za kar so sklenili sporazum o skupnem upravljalcu (ang. Joint Controller Agreement). Povzetek sporazuma je na voljo tukaj (v angleščini). Kontaktne podatke vseh partnerjev projekta RESONANCE najdete spodaj. V kolikor ste udeleženi v enem izmed pilotnih projektov se najprej obrnite na vašega pilotnega gostitelja, ki je za vas glavna kontaktna točka.

Shranjevanje in varnost

Projektni partnerji se zavzemajo za močno zaščito podatkov, ki jih hrani, in pri tem uporabljajo posebej določena območja za shranjevanje raziskovalnih podatkov z nadzorovanim dostopom.

Poleg teh tehničnih ukrepov se uporabljajo celovite in učinkovite politike in postopki, ki zagotavljajo, da se uporabniki in skrbniki projektnih informacij zavedajo svojih obveznosti in odgovornosti za podatke, do katerih imajo dostop. Ljudje privzeto dobijo dostop le do informacij, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog.

Kršitev podatkov

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bodo projektni partnerji sledili smernicam iz členov 33 in 34 GDPR. To pomeni, da bo ustrezni nadzorni organ obveščen najkasneje v 72 urah po tem, ko je konzorcij projektnih partnerjev izvedel za kršitev osebnih podatkov. Podrobnosti o ustreznem nadzornem organu bodo navedene na informativnem listu, ki ga prejmete v zvezi z vašo udeležbo v pilotnem projektu RESONANCE. Če obstaja verjetnost, da bo kršitev varstva osebnih podatkov povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, boste o tem takoj obveščeni. Etični vodja projekta bo tudi obveščen o vsaki kršitvi podatkov.

Hramba podatkov

Vaši podatki se ne bodo hranili dlje, kot je to potrebno, in se bodo načeloma hranili v psevdonimizirani obliki. Vaše osebne podatke bomo hranili v skladu z naslednjimi pravili:

 • za čas vašega sodelovanja v projektu RESONANCE,
 • kot to zahteva naša projektna pogodba z ES ali glede na naše zakonske obveznosti,
 • samo toliko časa, kolikor je to potrebno za namen, za katerega so bili zbrani, oz. za namen, za katerega se obdelujejo, ali dlje, če to zahteva katera koli pogodba ali veljavna zakonodaja.

Če sodelujete v enem od pilotskih projetkov RESONANCE, si za podrobnejše informacije, prosimo, oglejte svoj informativni list.

Vaše pravice glede varstva osebnih podatkov

V skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov imate, med drugim, naslednje pravice:

 • Pravica do obveščenosti – imate pravico biti obveščeni, da obdelujemo vaše osebne podatke.
 • Pravica do dostopa – imate pravico od nas zahtevati kopije vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo.
 • Pravica do popravka – imate pravico od nas zahtevati, da popravimo osebne podatke, za katere menite, da so netočni. Prav tako imate pravico zahtevati dopolnitev podatkov, za katere menite, da so nepopolni.
 • Pravica do izbrisa – v določenih okoliščinah imate pravico od nas zahtevati, da izbrišemo vaše osebne podatke.
 • Pravica do omejitve obdelave – imate pravico od nas zahtevati, da v določenih okoliščinah omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov.
 • Pravica do ugovora obdelavi – v določenih okoliščinah imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov – imate pravico zahtevati, da v določenih okoliščinah prenesemo osebne podatke, ki ste nam jih dali, v drugo organizacijo ali na vas.
 • Pravice v zvezi z avtomatiziranim odločanjem in profiliranjem – imate pravico, da niste predmet odločitve, ki temelji samo na avtomatizirani obdelavi in ​​profiliranju.

Za uveljavljanje svojih pravic vam ni treba plačati. Zahtevo lahko vložite tako, da nas kontaktirate na: Gašper Ravnak (gasper.ravnak@ece.si); Andraž Javernik (andraz.javernik@ece.si); ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje, Slovenia.

Naši kontaktni podatk

Slovenski pilotni partner
ECE d.o.o.
Vrunčeva ulica 2a
3000 Celje
Slovenija
T: +386 080-2204
E-naslovu: info@ece.si

Etični vodja projekta:
Trine F. Sørensen
In-JeT ApS
Jeppe Aakjærs Vej 15
3460 Birkerød
Danska
T: +45 3160 7365
E-naslovu: tfs@in-jet.dk

Koordinator projekta:
Markus Taumberger
VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD
Data-driven Solutions
Kaitoväylä 1
90571 Oulu
Finska
T: +358 50 465 2474
E-naslovu: Markus.Taumberger@vtt.fi

Upravljavci osebnih podatkov

Partnerji projekta RESONANCE so skupni upravljavci podatkov:

Kako se pritožiti

Če imate pomisleke glede naše uporabe vaših osebnih podatkov, se lahko pritožite naši etični vodji Trine F. Sørensen, na e-naslovu: tfs@in-jet.dk. Prav tako se lahko pritožite koordinatorju projekta Markusu Taumbergerju na e-naslovu: Markus.Taumberger@vtt.fi.

Prav tako se lahko pritožite pri Informacijskem pooblaščencu, če niste zadovoljni z našim načinom uporabe vaših podatkov.