RESONANCE-projekti (mukaan lukien pilotit) noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), joka säätelee tapaa, jolla organisaatiot käyttävät henkilötietoja. Henkilötiedot ovat tietoja, jotka liittyvät tunnistettavissa olevaan henkilöön.

Tämä tietosuojailmoitus on suunniteltu antamaan sinulle yleisellä tasolla tietoa seuraavista:

 • miten ja miksi RESONANCE-projekti käyttää henkilötietojasi tutkimukseen,
 • mitkä oikeutesi ovat GDPR:n mukaan ja
 • kuinka ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita henkilötietojesi käytöstä.

Tämä on merkityksellinen sinulle, jos osallistut tai harkitset osallistumista johonkin julkisista kyselyistämme, yhteisluontitoimintaan tai muuhun projektiin liittyvään toimintaan, jossa keräämme henkilötietojasi. Huomaa kuitenkin, että julkiset kyselyt kerätään anonyymisti aina kun mahdollista, jolloin tämä tietosuojailmoitus ei ole voimassa. Katso lisätietoja alta.

Jos osallistut RESONANCE-pilottiin, saat pilottikohtaisen tietosuojailmoituksen, joka koostuu tietolomakkeesta ja suostumuslomakkeesta, joka sinun on allekirjoitettava ennen kuin keräämme henkilötietojasi.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Hankkeessa tehdään tutkimusta, joka sisältää yhteisluonti- ja validointitoimintaa, jotka on kuvattu Euroopan komission toimenpide- ja avustussopimuksessa. Tietosuojalainsäädäntö sallii meidän käyttää henkilötietoja tutkimukseen projektin puitteissa asianmukaisin suojatoimin.

Kerromme sinulle aina mitä tietoja haluamme kerätä sinulta ja kuinka käytämme niitä. Pyydämme suostumuksesi tietojesi keräämiseen ja käyttöön tietyssä pilottihankkeessa sekä tiettyihin projektitoimintoihin, esim. kyselyihin ja kohderyhmiin, osana yhteisluonti- ja validointitoimintaamme. Hankkeessa on otettu käyttöön suostumusmenettely osallistujien oikeuksien turvaamiseksi. Yksityiskohtaiset tiedot annetaan kaikille osallistujille tiedotteella osana suostumusmenettelyä.

Henkilöiden osallistumista hankkeen pilotti-, yhteisluonti- ja validointitoimintoihin säätelee eettinen lausunto. Projektissa tehdään jatkuvaa eettistä tarkastusta, jolla varmistetaan, että projekti toteuttaa eettiset vaatimukset, ja että projekti on toteutettu tavalla, joka suojaa sinun etujasi.

Julkiset kyselyt

RESONANCE suorittaa useita julkisia kyselyitä kerätäkseen arvokasta palautetta kansalaisilta ja muilta sidosryhmiltä kysyntäpuolen joustavuuden hallintaan, erityisesti asiakkaiden energianhallintaan, liittyen. Julkiset kyselyt ovat anonyymejä aina kun mahdollista, eivätkä ne siten ole GDPR:n tai tämän tietosuojailmoituksen alaisia. Jos ja kun kyselyssä kerätään minkä tahansa tyyppisiä henkilö- tai tunnistetietoja, kuten IP-osoite, nimi, sähköpostiosoite, sukupuoli, ikä, kotitalouden koostuminen, asuintyyppi, jne., kyselyyn liitetään yksityiskohtainen tietosuojakäytäntö, jossa määritellään tällaisten tietojen keräämisen tarkoitus, oikeutesi ja oikeuksien käyttäminen. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vasta kun olet antanut suostumuksesi.

Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Projektissa kerätään vain sellaista tietoa, joka on olennaista projektin tavoitteiden kannalta. Tutkimustiedot pseudonymisoidaan yleensä mahdollisimman nopeasti tiedonkeruun jälkeen, jotta riski henkilöllisyytesi tunnistamiseksi pienenee. Pseudonymisointi on tekniikka, joka korvaa tai poistaa tiedon, jonka avulla yksittäinen henkilö voidaan tunnistaa. Sen vuoksi tarvittaisiin lisätietojen käyttöä, jotta sinut voitaisiin tunnistaa.

Jos mahdollista, tutkimustiedot anonymisoidaan, jotta yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa ja yksityisyyttäsi suojataan. Anonymisoitu tieto ei ole henkilötietoa, joten se ei ole tämän tietosuojakäytännön alaisia. Jos saatat olla tunnistettavissa julkaisusta (esim. lainaus tai valokuva), pyydämme siihen sinulta nimenomaisen suostumuksesi.

Kenen kanssa jaamme tietosi?

Tiedotettaessa projektin tutkimuksesta ja tuloksista yleisölle, asiaankuuluvalle teollisuudelle ja akateemiselle yhteisölle, anonymisoidut tietosi ovat todennäköisesti osa tutkimusjulkaisua, konferenssiesitelmää tai julkista puhetta. Jos tutkijat haluavat käyttää tietoja, joista sinut voitaisiin tunnistaa, sinulta pyydetään erityinen suostumus.

Henkilötietojesi tietosuoja on ensiarvoisen tärkeää, eikä niitä luovuteta, ellei sille ole perusteltua tarkoitusta. Projekti EI KOSKAAN myy henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Tietojasi voidaan jakaa projektikumppanien kesken

Jos päätät osallistua projektin toimintaan, henkilötietojesi keräämiseen ja/tai käsittelyyn osallistuvat projektikumppanit ilmoitetaan selkeästi tietolomakkeessa. Henkilötietoihin voidaan päästää vain projektikumppanien tiimin jäsenet, jotka ovat valtuutettuja työskentelemään RESONANCE-projektissa. Tietosuojaan ja yksityisyyden suojaa koskeviin valituksiin tai eettisiin asioihin liittyvissä tapauksissa projektikumppaneiden sisäiset ja/tai kansalliset eettiset toimikunnat voivat vaatia pääsyn tietoihin. Tässä tapauksessa saat ilmoituksen.

RESONANCE-projektikumppanit ovat yhteisrekisterinpitäjiä, ja ovat siksi tehneet yhteisrekisterinpitäjyyssopimuksen. Yhteystiedot löytyvät alta. Jos osallistut johonkin hankkeen piloteista, pilottivastaava on ensisijainen yhteyshenkilösi.

Varastointi ja turvallisuus

Projektissa on varma tapa hallussa olevien tietojen suojaamiseen erityisillä tutkimustiedon tallennusalueilla, johon pääsy on valvottua.

Näiden teknisten toimenpiteiden rinnalla on käytössä kattavat ja tehokkaat käytännöt ja prosessit, joilla varmistetaan, että projektitietojen käyttäjät ja ylläpitäjät ovat tietoisia velvollisuuksistaan ja vastuistaan tiedoista, joihin heillä on pääsy. Oletuksena ihmisillä on pääsy vain niihin tietoihin, joita he tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseen.

Tietovuoto

Tietovuodon sattuessa projekti noudattaa GDPR-asetuksen artiklan 33 ja 34 ohjeita. Tämä tarkoittaa, että asianomaiselle valvontaviranomaiselle ilmoitetaan viimeistään 72 tunnin kuluttua siitä, kun projekti on saanut tietoonsa henkilötietoloukkauksesta. Asianomaisen valvontaviranomaisen tiedot on lueteltu tiedotteessa, jonka saat osallistuessasi RESONANCE-pilottiin.

Jos on todennäköistä, että henkilötietojen tietoturvaloukkaus johtaa oikeuksiisi ja vapauksiisi kohdistuvaan riskiin, myös sinulle ilmoitetaan välittömästi.

Myös projektin eettiselle johtajalle ilmoitetaan mahdollisista tietomurroista.

Säilytys

Tietojasi ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen, ja ne säilytetään yleensä pseudonyymisissä muodossa. Säilytämme henkilötietojasi seuraavasti:

 • RESONANCE-projektiin osallistumisesi ajan
 • Euroopan komission kanssa tekemämme projektisopimuksen tai lakisääteisten velvoitteidemme mukaisesti
 • Vain niin kauan kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tieto kerättiin, jota varten se on käsitelty, tai pidempään, jos sopimus tai sovellettava laki sitä edellyttää.

Jos olet osallisena jossakin RESONANCE-piloteista, katso lisätietoja tietolomakkeesta.

Tietosuojaoikeutesi

Tietosuojalain mukaan sinulla on oikeuksia, mukaan lukien:

 • Oikeus saada tietoa käsittelystä – Sinulla on oikeus saada tieto siitä, että käsittelemme henkilötietojasi.
 • Pääsy tietoon – Sinulla on oikeus pyytää meiltä kopiot henkilötiedoistasi.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen – Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan henkilötietosi, jotka mielestäsi ovat virheellisiä. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä täydentämään tietoja, jotka mielestäsi ovat puutteellisia.
 • Oikeus tietojen poistamiseen – Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi tietyillä ehdoilla.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen – Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyillä ehdoilla.
 • Oikeus vastustaa käsittelyä – Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – Sinulla on oikeus pyytää, että siirrämme meille antamiasi henkilötietoja toiselle organisaatiolle tai tietyissä olosuhteissa sinulle.
 • Oikeudet automatisoidun päätöksenteon ja profiloinnin suhteen – Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö päätöksentekoon, joka perustuu yksinomaan automatisoituun käsittelyyn ja profilointiin.

Sinulta ei vaadita mitään maksua oikeuksien käyttämisestä. Pyynnön voi tehdä täyttämällä rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen, joka löytyy täältä. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä eettiseen johtajaan (tfs@in-jet.dk), jos haluat tehdä pyynnön. Kun teet pyynnön, vastaamme sinulle kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta.

Yhteystietomme

RESONANCE-pilotin vetäjä
Jussi Kiljander
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Kaitoväylä 1
90571 Oulu
Suomi
Sähköposti: RESONANCE-info@vtt.fi

RESONANCE – eettinen johtaja
Trine F. Sørensen
In-JeT ApS
Jeppe Aakjærs Vej 15
3460 Birkerød
Tanska
Puhelin: +45 3160 7365
Sähköposti: tfs@in-jet.dk

RESONANCE-projektikoodinaattori
Markus Taumberger
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
P.O.Box 1000
FI-02044 VTT
Suomi
Puhelin: +358 50 465 2474
Sähköposti: Markus.Taumberger@vtt.fi

Yhteisrekisterinpitäjät:

Kuinka valittaa

Jos sinulla on huolia henkilötietojesi käytöstä, voit tehdä valituksen eettiselle johtajallemme, Trine F. Sørensen: tfs@in-jet.dk

Voit myös ottaa yhteyttä projektikoordinaattoriimme Markus Taumbergeriin: Markus.Taumberger@vtt.fi

Voit myös valittaa paikalliselle tietosuojaviranomaiselle, jos et ole tyytyväinen siihen, miten olemme käyttäneet tietojasi.

Suomalaiseen tietosuojavaltuutettuun voi ottaa yhteyttä osoitteessa:

P.O. Box 800
Ratapihantie 9, 6. kerros
00521 Helsinki
Suomi
Puhelin: +358 29 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi